6 راهکار برای کاهش استرس ناشی از مطالعه


استرس نوعی پاسخ فیزیکی طبیعی به حوادثی است که شما را تهدید می کند و یا سبب ناراحتی شما می شود. مطالعات روزانه برای موفقیت در  آزمون  می‌تواند سبب ایجاد استرس شود.
برای کاهش استرس چه راهکاری وجود دارد؟ 
1. ورزش کردن
فعالیت بدنی بر روحیه و خلق و خوی شما تأثیر به سزایی دارد. بنابراین ورزش هایی مانند پیاده روی نیز می‌تواند سبب کاهش استرس شما شود.
2.تفریح کوتاه
به بیرون از خانه بروید. قهوه بنوشید یا با دوستانتان در مورد موضاعات مختلف بجز درس گفتگو کنید. یک ساعت به هر چیزی بجز مطالعه فکر کنید.
3.نوشتن
هر آنچه که آزارتان می‌دهد یا دوست دارید را بنویسد. اگر از چیزی متوجه نمی‌شوید که آزارتان می‌دهد آن را جایی یادداشت کنید و بعد به کارتان ادامه دهید.
4. کاری که دوست دارید را انجام دهید
برای چند دقیقه مطالعه را کنار بگذارید و به کاری که دوست دارید بپردازید. اگر دوست دارید موسیقی گوش کنید یا حتی تلویزیون ببینید، حتماً انجام دهید. انجام کاری که دوست دارید از استرس شما می کاهد.
5.آرام کردن ذهن و عضلات
یوگا یا تای چی انجام دهید. عضللات خود را ماساژ دهید و خود را در جایی که دوست دارید باشید، تصور کنید. مثلاً چشمانتان را ببندید و خود را در ساحلی زیبا متصور شوید. در تصورات خود کارهایی که دوست دارید را انجام دهید و پس از 10 دقیقه به مطالعه خود ادامه دهید.
6. نفس عمیق بکشید
یک نفس عمیق بکشید و به مدت 5 ثانیه آن را حبس کنید. سعی کنید به پایان کار فک کنید.
نفس عمیق برای تمامی افراد مفید می‌باشد و به آرامش شما بسیار کمک می کند. همچنین می‌توانید از برخی از تمرینات تنفسی مخصوص کاهش استرس استفاده کنید.

انجام راهکار های فوق به کاهش استرس و ایجاد حس آرامش در شما کمک خواهد کرد.

مطالب مرتبط