چند راهکار برای ارزیابی مطالعه


وقتی هدفی را دنبال می‌کنید و به صورت منظم مطالعه می کنید، بهتر است مطالعه خود را ارزیابی کنید و بدانید چقدر پیشرفت کرده اید. راهکار های ما به شما در ارزیابی مطالعه تان کمک می کند.

پیگیری پیشرفت یادگیری در طول زمان:

مطالعه باید یک فرایند فعال باشد. این یعنی باید از منابع مختلف برای یادگیری استفاده کنید. زمانی که منبع دیگری را مطالعه کردید از خود بپرسید می‌دانید یا نمی دانید. از دانسته‌های یک لیست تهیه کنید و در پایان دوره به آن مراجعه کنید و ببینید چند مورد از موارد مطالعه را می‌دانید ( مطلب را متوجه شده اید).

سازماندهی موضوعات:

مطالبی را باید مطالعه کنید را دسته بندی کنید. منابع آن را نیز یادداشت کنید. هر دسته را مطالعه و به خوبی یاد بگیرید و سپس به دنبال دسته بعد بروید.

برنامه ریز مطالعه خود را ایجاد کنید:

پس از اینکه منابع تحصیلی خود را دسته بندی کردید، می توانید از تقویم مطالعه استفاده کنید. 
در یک ستون موارد ریز مطالعه و در طرف دیگر زمان را مشخص کنید. در پایان مطالعه هر ردیف جلوی آن تیک بزنید.این ویژگی به شما امکان می دهد تا تجزیه و تحلیل کنید که چقدر زمان خود را به هر موضوع اختصاص داده‌اید و کدام یک را مطالعه کردید. برای مطالبی که مطالعه نکردید، دوباره زمان بندی کنید و برای مطالبی که مطالعه کردید زمان مرور اختصاص دهید.
راهکار های بالا به شما کمک می‌کند تا بدانید چقد پیشرفت کرده‌اید و چه مطالبی را آموخته اید. 

آزمون ها:

به یاد داشته باشید مطالعه یک فعالیت مستمر  است که باید به صورت روزانه انجام شود. همراه خود را در معرض امتحان قرار دهید تا بدانید چه مقدار یاد گرفته اید. از طرفی آزمون ها خود سبب یادگیری می شوند. از خودتان آزمون های کوتاه بگیرید و نمرات خود را یادداشت کنید.

مطالب مرتبط