هفته آخر قبل از امتحان چکار کنیم؟


مطالعه قبل از امتحان استرس زیادی را به دنبال دارد، اما شما می‌توانید یک هفته قبل از امتحان نیز از راهکارهایی استفاده کنید تا آمادگی بیشتری در زمان امتحان داشته باشید.
یک مکان آرام که می‌توانید در آن به راحتی مطالعه کنید، پیدا کنید. اگر در خانه با والدین خود زندگی می کنید، یک اتاق آرام که بتوانید در آن به تنهایی مطالعه کنید برگزینید. کتابخانه ها، کافی شاپ ها و پارک ها مکان های خوبی در خارج از منزل هستند که دانش آموزان و بزرگسالان می توانند برای تحصیل استفاده کنند.
از زمان باقی‌مانده استفاده کنید و در زمان هایی که وقت دارید تا آخرین لحظه مطالعه کنید.
برای کارهای خود اولیت بندی کنید. مهمترین اولویت شما امتحان است پس کارهای غیر ضروری را کنار بگذارید.از دیگران در انجام مسئولیت های دیگر کمک بخواهید.
خلاصه هایی که نوشته‌اید را مرور کنید. از مطالب مهم را تمرین حل کنید و فرمول ها را تکرار کنید.
سعی کنید از گوشی فاصله بگیرید. اگر تماسی داشتید به وسیله پیامی که از قبل آماده کرده‌اید وی را از اینکه نمی‌توانید، پاسخ دهید آگاه کنید.
آزمون های قبلی می‌تواند یک مرور مناسب برای هفته آخر باشد. سؤالات را مانند یک امتحان شبیه سازی کنید و پاسخ دهید.
به سر فصل ها، نمودار ها، تصاویر و جداول نگاه کنید و برای خود شرح دهید.
به اهدافتان از امتحان فکر کنید.
هفته آخر سعی کنید بر کیفیت حالت روحی خود بیشتر تمرکز کنید. از کارهایی که سبب ناراحتیتان می شود و یا معاشرت با افرادی که موجب انتقال حس ناخوشایند در شما می شوند، پرهیز کنید.
موسیقی‌هایی که دوست دارید را گوش دهید. استراحت کافی داشته باشید و حتی به تفریح بروید.
در عین حل از زمان برای مطالعه و مرور مطالب نیز استفاده کنید. در زمان گردش از فلش کارت هایی که دارید، استفاده کنید.
به طور کلی سعی کنید نگاهی اجمالی بر تمامی مطالبی که خواندید بیندازید تا در ذهنتان مطالب مرور شود. حال با فلش کارت ها، خلاصه نوشته‌ها و ...

مطالب مرتبط