نحوه نوشتن ایمیل به زبان انگلیسی در 5 مرحله


برای ارتباطات تجاری بین المللی، زبان انگلیسی یک مسأله بسیار حائز اهمیت می باشد. ایمیل یکی از شیوه‌های برقراری ارتباط تجاری می باشد. در مقاله به شما کمک می‌کنیم تا بتوانید یک ایمیل انگلیسی حرفه‌ای بنویسید.
۱ـ با سلام شروع کنید.
۲ـ تشکر و سپاسگذاری از گیرنده
۳ـ مقصود خود را تعیین کنید
۴ـ اضافه کردن نظر
۵ـ متن انتهایی

با سلام یا خوش رویی شروع کنید:
اگر مخاطب از دوستان می‌باشد یا ارتباط صمیمانه ای دارید، می‌توانید به مهربانی شروع کنید مثلاً Dear Lillian (لیلیان عزیزم). اگر رابطه شما رسمی تر و خشک تر می‌باشد بهتر است از صفت‌هایی چون خانم و آقا شروع کنید. در صورتی که میل به شخص خاصی ارسال نمی‌کنید بهتر است با سلام شروع کنید.
تشکر از گیرنده:
اگر ایمیل را برای ثبت یک درخواست یا زمانی که به یک ایمیل پاسخ می‌دهید بهتر است از خط تشکر کوتاه استفاده کنید. مثلاً Thank you for contacting ABC Company (از شما برای تماس با شرکت ABC سپاسگزاریم) یا از جواب سریع وی تشکر کنید.
مقصود خود را تعیین کنید:
پس از تشکر و سپاسگذاری بهتر است به سراغ اصل مطلب بروید. مثلاI am writing in reference to (من در حال نوشتن در رابطه با). توجه د اشته باشید افراد می خواهند ایمیل را به سرعت بخوانند پس سعی کنید کوتاه و واضح جملات خود را بیان کنید.
همچنین به املا و گرامر توجه کنید. املا و گرامر در بیان تصویر حرفه‌ای شما و شرکت بسیار مؤثر می باشد.
اضافه کردن نظر:
قبل از اینکه ایمیل خود را پایان دهید، بهتر است از وی تشکر کرده و یا جملات مهم انتهایی را بیان کنید. مثلاً Thank you for your patience and cooperation یا Thank you for your consideration(متشکریم از صبر و همکاری شما یا متشکرم از نظرتان) یا می‌توانید جملات پیگیری بنویسید مثلاf you have any questions or concerns, don’t hesitate to let me know” یا “I look forward to hearing from you (اگر سوالی دارید یا نگرانی دارید، دریغ نکنید یا منتظر پاسختان هستم ).
پایان دادن به ایمیل:
 در انتها نیز بهتر است با جمله کوتاه به ایمیل خاتمه دهید.
مثلا”Best regards”یا “Sincerely”یا “Thank you” (با عرض احترام یا تشکر)
نامه خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که نامه به درستی نگارش شده و کامل است


مطالب مرتبط