موفقیت در آزمون های درست یا غلط


اگر چه بیشتر دانش آموزان آزمون هایی از نوع درست یا غلط را ترجیح می دهند،اما اینگونه از سؤالات می‌توانند بسیار حیله گرایانه طراحی شوند. استراتژی های زیر به شما برای پاسخ دادن به این سؤالات کمک می کند.
در این سؤالات دقت کنید که تمام جمله باید درست باشد تا شما گزینه درست را انتخاب کنید.
در اینگونه از سؤالات به دنبال کلمات کلیدی باشید. این کلمات به شما سرنخ هایی برای درست بودن یا غلط بودن جمله ارائه می دهد. به واژه‌های زیر دقت کنید:
گاهی، به ندرت، تعداد کمی، همیشه، هرکدام، غالبا، هرگز ، به طور کلی، به طور معمول
معمولاً وجود گاهی اوقات، اغلب و بسیاری، برای جملات درست استفاده می‌شود ولی همیشه یا هرگز برای جملات غلط استفاده می شود.
ممکن است منفی ها شما را به اشتباه بیندازند:
وجود کلماتی مانند "نه، نمی تواند" می‌تواند شما را گیج کند و به اشتباه بیندازد. در این شرایط جمله را بدون کلمه منفی بخوانید. اگر جمله درست بود پس کلمه منفی سبب غلط شدن جمله می شود. بنابراین جمله نادرست می باشد.
جملات مطلق:
 همه
همیشه
 هرگز
به طور کامل
به طور کامل
بهترین
بدترین
هیچ یک
کاملا
این کلمات به این معنی هستند که جمله به طور 100٪  یا برقرار است و یا نیست. این کلمات اغلب سبب می‌شود که جمله غلط باشد. به طور کلی اظهارات مطلق معولا نادرست هستند.
جملات طولانی را اغلب بهتر است قسمت به قسمت بررسی کنید. در طی بررسی به دنبال کلمه‌ای باشید که سبب منفی شدن جمله شود. دقت داشته باشید هرچه جملات طولانی‌تر باشد، احتمال نادرست بودن آن بیشتر است.
جملاتی که حاوی علت و دلیل است به احتمال زیاد غلط می باشد.
وقت خود را بیش از حد روی سؤال صرف نکنید. اگر امتحان شما حاوی نمره منفی نیست و جواب را نمی‌دانید، حدس بزنید.


مطالب مرتبط