مهمترین گام برای مدیریت زمان


اکثر دانش آموزان در ترم جدید، مدرسه را با انتظارات بالا شروع می کنند. آنها تصور می کنند که در مطالعات و کارهای مدرسه موفق می شوند اما مانند دوره های پیشین دوباره با مشکل مواجه می شوند. برای موفقیت در مطالعه خود باید برنامه‌ریزی داشته باشید و زمان خود را مدیریت کنید. 3 گام زیر به شما کمک می‌کند تا از زمان خود بهتر استفاده کنید.
 گام۱: تقویم دوره ای
در آغاز یک ترم، یک سال تحصیلی و … یک تقوم که تمام مدت را پوشش دهد، تهیه کنید. این تقویم می‌تواند ماهانه نیز باشد ولی باید شامل موارد زیر باشد.
امتحانات با تاریخ مربوط به آن
فعالیت‌های مدرسه
فعالیت‌هایی که خارج از مدرسه دارید
تکالیف درسی با تاریخ آن
گام۲: برنامه هفتگی
در شروع هر هفته یک برنامه هفتگی تهیه کنید. در برنامه خود میزان پیشرفت درسی را تعیین کنید.
نگاهی به تقویم شروع ترم خود بیندازید و چیزهایی که باید در این هفته را رعایت کنید، در آن ذکر کنید. حجم مطالعه خود را در یک هفته مشخص کنید.
به برنامه هفته قبل خود مراجعه کنید و هر چیزی که از قبل جا مانده را در آن بگنجانید.
گام۳: برنامه روزانه
شاید تصور کنید یک برنامه دوره ای و هفتگی کافی است، اما اشتباه فکر می کنید. شما  باید یک برنامه روزانه را آماده کنید. هر شب، یک برنامه روزانه برای بعد از مدرسه آماده کنید و یک علامت چک در کنار هر مورد قرار دهید. هرچه که باید انجام دهید را در آن ذکر کنید و در صورت انجام آن تیک مربوط به آن را بزنید. دقیقاً مشخص کنید چه مقدار باید بخوانید و از چه دروسی.

پس مدتی متوجه خواهید شد یکی از کلید های موثر مدیریت زمان ، تهیه برنامه به صورت بلند مدت، هفتگی و روزانه (کل به جزء) می باشد. شما با تیک های انجام شده در برنامه روزانه، سپس هفتگی و ترمی خود در‌ واقع میزان بهره بری از زمان خود را مشاهده می کنید.


مطالب مرتبط