منحنی فراموش کردن چیست


همانطور که می‌دانید یادداشت برداری و مرور مطالب از نکات بسیار مهم مطالعه می باشد. ذهن دارای الگوی خاصی برای بخاطر سپاری مطالب می باشد. منحنی فراموش کردن در‌واقع یک الگوی بخاطر سپاری متن می باشد. در ادامه به توضیح منحنی فراموش کردن می پردازیم.
طبق منحی فراموش کردن شما باید یادداشت‌های خود را بعد از کلاس تا قبل از زمانی که به رختخواب بروید، مرور کنید.
در پایان نه هفته، دانش آموزانی که یادداشت‌های روزانه خود را در طول روز مرور می کردند، حدود 75٪ از آنچه را که خوانده بودند را بخاطر داشتند اما دانش آموزانی که یادداشت های خود را پس از کلاس مرور نکردند، حتی 50٪ از مطالب آن روز را بخاطر نداشتند و تنها 9 درصد از آنها کمی بیشتر از 20 درصد اطلاعات را در یاد داشتند.
طبق منحنی فراموش کردن مطالب باید به صورت دوره ای تکرار شود تا برای همیشه در ذهن ثبت شود . از این رو توصیه می شود، همان روز یادداشت‌های خود را مطالعه کنید. پس از ۳ روز دوباره مطلب را برای خود تکرار کنید. پس از ۶ روز دوباره تکرار کنید. با‌گذشت زمان می‌توانید مدت زمان این بازه زمانی را افزایش دهید.
همانطور که در منحنی مشاهده می‌کنید، پس از گذشت 6 روز شیب منحنی فراموشی افت بسیاری کرد و طبق تحقیقات صورت گرفته دانش آموزان پس از 6 روز ٪ 90 مطالب را بخاطر داشتند. این به این معنا می‌باشد که در این مدت تنها ٪10 از مطالب را از یاد بده بودند!
با انجام اینکار سرعت بخاطر سپاری مطالب بالا رفته و شما حجم بیشتری از آنچه را که مطالعه کردید به یاد خواهید داشت.
توجه داشته باشید که هر چند وقت یکبار باید مرور مطالب خوانده شده صورت گیرد. همچنین با انجام تست و تمرین می‌توانید خود را به آزمایش بگذارید که چقد از مطالب را بخاطر دارید.


مطالب مرتبط