معرفی رشته مرمت بناهای تاریخی


کشور ما دارای پیشینه ای تاریخی با قدمت فراوان می‌باشد که بناهای تاریخی بسیاری را در خود جای داده است. طبعا نگهداری، مرمت و بازسازی این بناهای تاریخی نیاز به افراد متخصص دارد. از این رو رشته مرمت بناهای تاریخی با هدف نگهداری، مرمت و بازسازی بناهای تاریخی ایجاد شد.

مهارت های رشته مرمت بناهای تاریخی:

علاقه به تاریخ و معماری از واجبات این رشته تحصیلی می باشد. از طرفی شما باید آمادگی کار در  فضای آزاد و یا محیط های سخت را داشته باشید. زیرا تمامی ابنیه های تاریخ در شهر نیستند.

دروس رشته مرمت بناهای تاریخی:

مبانی نظری اسلام، اخلاق اسلامی، انقلاب اسلامی، تاریخ و تمدن اسلامی، آشنایی با منابع اسلامی، زبان خارجی، تربیت بدنی  از جمله دروس عمومی و ریاضی و آمار، ترسیم فنی، هندسه و مناظر و مرایا، نقشه برداری،بیان معماری، آشنایی با معماری جهان، انسان، طبیعت، معماری، آشنایی با باستان شناسی،کاربرد کامپیوتر در معماری،عکاسی، هنر و تمدن اسلامی از جمله دروس پایه می باشد.
دروس اصلی این رشته شامل ایستایی، شناخت بناهای تاریخی ایران پیش از اسلام، آشنایی با تزئینات وابسته به معماری، شناخت بناهای تاریخی ایران دوران اسلامی، کارگاه مواد و مصالح سنتی، گره سازی و کاربندی، آزمایشگاه مواد و مصالح، عناصر و جزئیات ساختمان، طاق و قوس در معماری ایران، تنظیم شرایط محیطی، تاریخ و مبانی نظری مرمت، فتوگرامتری، متره و برآورد، مدیریت و تشکیلات کارگاهی و دروس تخصصی شامل طرح معماری، شناخت سازه های سنتی، فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی،  کارگاه مرمت بناهای تاریخی، کارگاه حفاظت و مرمت تزئیات وابسته به معماری، کارآموزی مرمت بناهای تاریخی، طراحی دست آزاد از بناها و بافت ها، طرح مرمت بناهای تاریخی می باشد.

بازار کار رشته مرمت بناهای تاریخی:

شما به عنوان متخصصی مرمت بناهای تاریخی می‌توانید در سازمان های دولتی چون سازمان میراث فرهنگی و یا در مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی،مراکز اسناد رسمی، موزه ها و … مشغول به کار شوند.

گرایش کارشناسی ارشد:

شما می‌توانید در مقطع کارشناس ارشد نیز به ادامه تحصیل بپردازید. گرایش های کارشناس ارشد این رشته شامل  حفاظت و مرمت میراث معماری و حفاظت و مرمت میراث شهری می شود.

مطالب مرتبط