معرفی رشته مدیریت دولتی


مدریت دولتی یکی از شاخه‌های مدیریت می‌باشد. این رشته یک رشته عمومی بوده و در بسیاری از نهاد ها می‌تواند مشغول به کار شود. در‌ واقع فارغ التحصیلان این رشته مهارت های لازم را برای تصدی بخش‌های مختلف اداری می اموزند.

مهارت های مدیریت دولتی:

رشته‌های مدیریتی با علوم ریاضیات در هم امیخته اند. روابط عمومی و  توانایی پذیرش شغل‌های دولتی که به صورت روتین هستند، از جمله مهارت های این رشته تحصیلی محسوب می شوند.

دروس مدیریت دولتی:

اخلاق اسلامی، مبانی اسلامی، انقلاب اسلامی، تاریخ و تمدن اسلام و منابع اسلامی از جمله دروس عمومی این رشته می باشند. از طرفی اصول حسابداری، آمار و كاربرد آن در مديريت ،اقتصاد خرد،ریاضی و آمار،  مبانی مديريت اسلامي و الگوهای آن و … از جمله دروس پایه مدیریت دولتی می باشند.
دروس اصلی و تخصصی این رشته نیز شامل مبانی سازمان و مديريت، مديريت منابع انسانی، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، ذزبان تخصصي مديريت، مديريت تحول سازمانی، ماليه عمومی و تنظيم خط مشی مالی دولت، مديريت سازمان های محلی و شهرداری ها، مديريت تطبيقی، سير انديشه های سياسی و تحول نهادهاي اداری، حقوق اداری، روابط كار در سازمان

بازار کار مدیریت دولتی:

فارِِِغ التحصیلان رشته مدیریت دولتی می‌توانند در مشاغل مختلف اداری مشغول به تحصیل شوند. ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی همواره در بخش‌های مختلف به مدیران دولتی نیازمندند. کارشناسان اداری، امور کارکنان، کارگزینی، جذب منابع انسانی۷ بخش‌های تحقیقاتی و ... از جمله مشاغل این رشته تحصیلی می باشد. از طرفی مدیران سیاسی اغلب از فارغ التحصیلان رشته مدیریت دولتی انتخاب می شوند.

گرایش های مدیریت دولتی:

این رشته تحصیلی دارای ۷ گرایش تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شامل توسعه منابع انسانی، طراحی سازمان های دولتی، بودجه و مالیه عمومی، خط مشی گذاری عمومی،مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی، مدیریت تحول، مدیریت رفتار سازمانی می باشد.

به طور کل می‌توان گفت اگر به مشاغل اداری و دولتی علاقه‌مند هستند و از انجام کارای روتین خسته نمی شوید، این رشته تحصیلی می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

مطالب مرتبط