معرفی رشته روانشناسی


رشته روانشناسی یکی از رشته‌های مورد توجه در گروه علوم انسانی می باشد. نا گفته نماند که هنوز مراجعه به روانشناس برای افراد یک مسأله غیر عادی می‌باشد و هنوز مردم برای حل مشکلات و تقاضای راهنمایی از مراجعه به روانشناس سرباز می زنند.
رشته روانشناسی به  مطالعه و تحقیق روی افراد و رفتارهایشان می‌پردازد و کمک می‌کند تا تسلط بیشتری روی خود داشته باشیم.

مهارت های رشته روانشناسی:

یک روانشناس با مردم و افراد از اقشار مختلف در ارتباط است پس به روابط عمومی بالا و توانایی برقراری تعامل بالا نیاز دارد. همچنین یک روانشناس به عنوان یک راهنما معرفی می‌شود پس به قدرت تصمیم گیری بالا نیاز دارد. از طرفی ممکن است مباحث روانشناسی سخت و سنگین باشد پس به قدرت درک و تحلیل بالای مطالب نیز نیاز دارد.

دروس رشته روانشناسی:

دروس این رشته تحصیلی به مانند سایر رشته‌ها از مجموعه دروس پایه، عمومی، اصلی و تخصصی تشکیل می شود. مبانی نظری اسلام، انقلاب اسلامی، تاریخ و تمدن اسلامی، منابع اسلامی، ادبیات اسلامی، تربیت بدنی و … از جمله دروس پایه می باشد.
روانشناسی عمومی، روانشناسی رشد، آمار استنباطی، آمار توصیفی، روش تحقیق، روانشناسی تربیتی، روانشناسی یادگیری، روانشناسی تربیتی، روانشناسی اجتماعی، بهداشت روانی، شخصیت، تاریخچه  روانشناسی  از جمله دروس پایه و اصلی این رشته می باشد.
آسیب‌شناسی روانی، روانشناسی جنایی، تفکر و زبان، متون روانشناسی عمومی، روانشناسی جنایی، پژوهش های علمی و … از جمله دروس تخصصی رشته روانشناسی می باشد.

بازار کار رشته روانشناسی:

شما به عنوان یک روانشناس در مراکز مختلف دولتی و خصوصی می‌توانید مشغول به کار شوید. شما می‌توانید در مهد کودکُ، مدارس، کلینیک ها، بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی، بیمارستان ها، کانون های اصلاح و تربیت و … به عنوان یک مشاور روانشناس مشغول به کار شوید.

گرایش ارشد رشته روانشناسی:

شما می‌توانید در مقاطع بالاتر این رشته تحصیلی به ادامه تحصیل بپردازید و یا در گرایش های دیگر به ادامه تحصیل بپردازید.

مطالب مرتبط