معرفی رشته جامعه شناسی


جامعه شناسی یکی از رشته‌های گروه علوم انسانی می باشد. این رشته تحصیلی به مطالعه جامعه  و فعالیت‌های انسانی می پردازد. در‌واقع می‌توان گفت یک جامعه شناس به بررسی تمامی اتفاقات، جنش ها، قانون ها و هر چیزی که در ارتباط با انسان است می پردازد.

مهارت های رشته جامعه شناسی:

رشته جامعه شناسی همانطور که گفته شد به بررسی رفتار انسان و جامعه می پردازد. بنابراین اگر به شناخت و تحلیل انسان و جامعه علاقه ندارید به سراغ این رشته نروید. از طرفی شما باید قدرت درک و استدلال بالایی داشته باشید. دانش زبان انگلیسی و کامپیوتر برای برقراری ارتباط با جوامع دیگر از ملزومات می باشد.

دروس رشته جامعه شناسی:

مبانی جامعه شناسی، مبانی جمعیت شناسی، مبانی روانشناسی، ریاضیات پایه، مبانی فلسفه، مبانی مردم شناسی، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، اصول علم سیاست، آمار مقدماتی، روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت، اصول علم اقتصاد، آمار در علوم اجتماعی، تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام، روانشناسی اجتماعی، زبان تخصصی از جمله دروس پایه و عمومی می باشد.
دروس اصلی و تخصصی این رشته شامل ظریه های جامعه شناسی، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، کاربرد رایانه در علوم اجتماعی، تغییرات اجتماعی، جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی، اقتصاد ایران، انسانشناسی فرهنگی،جامعه شناسی روستایی، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، جامعه شناسی خانواده، جامعه شناسی شهری، تکنیک های خاص تحقیق، جامعه شناسی ارتباط جمعی، جامعه شناسی سازمان ها، جامعه شناسی توسعه، جامعه شناسی دین، جامعه شناسی سیاسی، مسائل اجتماعی ایران، جامعه شناسی قشرها و نابرابری اجتماعی، جامعه شناسی صنعتی، جامعه شناسی انقلاب می باشد.

بازارکار رشته جامعه شناسی:

شما به عنوام یک جامعه شناس می‌توانید در عناوین مختلف شغلی مشغول به کار شوید. البته این مسسله مستلزم توانایی و اشراف شما به این رشته می باشد. شما می‌توانید به عنوان مشاور در مؤسسات و شرکت های مرتبط، به عنوان مددکار اجتماعی در مراکز دولتی و خصوصی از جمله مشاغل مرتبط با این رشته می باشد.

گرایش کارشناسی ارشد: 

شما می‌توانید در مقطع کارشناسی ارشد این رشته و یا رشته‌های دیگر از مجموعه علوم اجتماعی به ادامه تحصیل بپردازید.

مطالب مرتبط