معرفی رشته اقتصاد


رشته اقتصاد از سری رشته‌های گروه علوم انسانی می باشد. این رشته مرتبط با اوضاع اقتصادی و فرهنگی جامعه بوده و فارق التحصیلان این رشته باید شناخت خوبی از اقتصاد جوامع داشته باشند.

مهارت های رشته اقتصاد:

دروس منطقی چون ریاضی در رشته اقتصاد اهمیت بسیار دارد. از طرفی اقتصاد رشته ای تحلیلی بوده، پس به قدرت استلال و ارائه نظر نیاز دارد. همچنین رشته اقتصاد رشته ای مرتبط با سایر رشته‌ها می‌باشد و باید در همکاری با دیگر رشته‌ها صورت گیرد. از این رو نیازمند توانایی انجام کار تیمی نیز می باشد.

دروس رشته اقتصاد:

اصول حسابداری، کلیات عمل اقتصاد، آمار برای اقتصاد، ریاضیات برای اقتصاد، اصول و مبانی اقتصاد اسلامی از جمله دروس پایه و مبانی نظری اسلام، اخلاق اسلامی،انقلاب اسلامی، تاریخ وتمدن اسلامی، منابع اسلامی، ادبیات فارسی، زبان عمومی، تربیت بدنی از جمله دروس عمومی رشته اقتصاد می باشد.
همچنین دروس اصلی و تخصصی این رشته شامل اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی، سیر اندیشه‌های اقتصادی متفکرین اسلامی و غرب، نظریه‌های توسعه اقتصادی، حقوق تجارت، اقتصاد بخش عمومی، مبانی فلسفی و روانشناسی اقتصاد، تجارت بین الملل، اقتصاد مالی، اقتصاد ایران، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، اقتصاد صنعتی، نظام های اقتصادی، پول و بانکداری، روش تحقیق در اقتصاد، اقتصاد انرژی، نظریه بازی‌ها و کاربرد آن در اقتصاد، بانکداری اسلامی، ارزیابی اقتصادی، اقتصاد کشاورزی و … می باشد.

بازارکار رشته اقتصاد:

همانطور که گفته شد رشته اقتصاد مرتبط با سایر رشته‌ها است. بنابراین فارق التحصیلان این رشته می‌توانند در هر نهادی نیازمند رویکرد اقتصادی است مشغول به کار شوند. بیشترین و مهم‌ترین محلی که فارق التحصیلان این رشته می‌توانند مشغول به کار شوند، نهاد های دولتی می باشد. زیرا اقتصاد و رویکرد اقتصادی در مراکز دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. به طور کلی می‌توان گفت توانایی و قدرت تحلیل و استلال و اشراف بر مسائل پیرامون اقتصاد جوامع دیگر موجب بازارکار بهتر برای فارق التحصیلان این رشته می باشد.

گرایش کارشناسی ارشد:

فارق التحصیلان این رشنه می‌توانند در ۱۲ گرایش به ادامه تحصیل بپردازند. گرایش های کارشناسی ارشد رشته اقتصاد شامل توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، اقتصاد انرژی،بانکداری اسلامی، اقتصاد و تجارت الکترونیک، اقتصاد اسلامی، اقتصاد نظری، اقتصاد شهری، اقتصاد فرهنگ و هنر، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد مالی اسلامی، اقتصاد آموزش می باشد.


مطالب مرتبط