معرفی رشته ادبیات نمایشی


نمایش و ادبیات از جمله هنر های مورد توجه در گروه هنر می باشد. این رشته تحصیلی در تئاتر بسیار مهم می باشد. فارق التحصیلان این رشته می‌توانند متن های ادبی نمایشی بنویسند که در تئاتر بسیار حائز اهمیت است.همچنین فارغ التحصیلان این رشته توانایی نقد انواع متون ادبی را دارند.

مهارت های رشته ادبیات نمایشی:

شما برای نوشتن متون ادبی به خلاقیت، استعداد و مطالعه نیاز دارد. قدرت استدلال، تمرکز و علاقه به نوشتن و خواندن نیز از دیگر ملزمات این رشته می باشد. از طرفی شما به عنوان یک نویسنده در نمایش با کارگردان، بازیگران و … در ارتباط بوده و کار تیمی انجام می‌دهید پس باید توانایی انجام کار تیمی را داشته باشید.

دروس رشته ادبیات نمایشی:

این رشته تحصیلی دارای دروس پایه، عمومی، اصلی و تخصصی می باشد. دروس عمومی این رشته شامل مبانی نظری اسلام، اخلاق اسلامی، انقلاب اسلامی، تاریخ وتمدن اسلامی، آشنایی با منابع اسلامی می باشد. اصول و مبانی ارتباطات، جامعه شناسی عمومی، آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر جهان، فرهنگ و ادبیات عامه، فلسفه مقدماتی شرق، فلسفه مقدماتی غرب از جمله دروس پایه می باشد.
دروس اصلی و تخصصی این رشته شامل بنیاد نمایش در غرب و شرق،مبانی کارگردانی، مبانی ادبیات نمایشی، تاریخ نمایش در ایران، بررسی تطبیقی نظریه های نمایش شرق و غرب، ادبیات نمایشی در شرق۱و۲، مکتب های ادبی۱و۲، داستان نویسی۱و۲، ادبیات نمایشی در ایران،کارگاه نمایشنامه نویسی، ادبیات نمایشی معاصر اروپا ، نقد در ادبیات نمایشی، نمایشنامه نویسی برای تلویزیون و ...میباشد.

بازار کار رشته ادبیات نمایشی:

بازار کار رشته بستگی به فعالیت خود شخص دارد و اینکه چقدر در رشته تحصیلی اش موفق باشد. متن های قوی همواره مورد توجه کارگردان ها می باشد. از طرفی شما می‌توانید به عنوان منتقد و پژوهشگر نیز فعالیت کنید. شما همچنین می‌توانید در روزنامه ها، مجلات و … نیز فعالیت کنید.

گرایش کارشناسی ارشد:

شما می‌توانید در رشته ادبیات نمایشی به ادامه تحصیل در مقظع کارشناسی ارشد بپردازید.

مطالب مرتبط