ضرایب مجموعه الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث در کنکور کارشناسی ارشد


مجموعه الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث یکی از زیرمجموعه های گروه علوم انسانی می باشد. این مجموعه از ۷ رشته تحصیلی با عنوان های علوم قرآن و حدیث، علوم قرآن، علوم حدیث، نهج البلاغه، تفسیر و علوم قرآن، علوم و فنون قرائات، علوم قرآنی از جمله رشته‌های این مجموعه می‌باشد که در ادامه به بررسی ضرایب آن‌ها خواهیم پرداخت.

 علوم قرآن و حدیث

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲    زبان عربی:۴     علوم قرآنی:۳        تفسیر:۳      حدیث:۲    

مهم‌ترین درس: زبان عربی

علوم قرآن

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   زبان عربی:۴    علوم قرآنی:۴       تفسیر:۲    حدیث:۱    

مهم‌ترین درس: زبان عربی، علوم قرآنی

علوم حدیث (تمامی گرایش ها)

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   زبان عربی:۴    علوم قرآنی: ۲      تفسیر:۴    حدیث:۲    

مهم‌ترین درس: زبان عربی،  تفسیر

نهج‌البلاغه

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   زبان عربی:۴    علوم قرآنی: ۲      تفسیر:۴    حدیث:۲    

مهم‌ترین درس: زبان عربی،  تفسیر

تفسیر و علوم قرآن

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   زبان عربی: ۴   علوم قرآنی: ۲      تفسیر:۴    حدیث: ۲   

مهم‌ترین درس: زبان عربی، تفسیر

علوم و فنون قرائات

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   زبان عربی:۴    علوم قرآنی:۳       تفسیر:۳      حدیث:۲    

مهم‌ترین درس:زبان عربی

علوم قرآنی

ضرایب:

زبان عمومی و تخصصی:۲   زبان عربی:۴     علوم قرآنی:۴       تفسیر:۲    حدیث:۱    

مهم‌ترین درس: زبان عربی، علوم قرآنی


مطالب مرتبط