زمان ثبت نام و برگزاری کنکور 98


زمان ثبت نام و برگزاری آزمون های سال 1398 اعلام شد.
به نقل از سایت سازمان سنجش آموزش کشور، تاریخ ثبت نام  و برگزاری کنکور دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد ناپیوسته و کارشناسی به شرح زیر می باشد:

مطالب مرتبط