روش خواندن کتاب‌های درسی


خواندن کتاب های درسی ممکن است کسالت بار باشد. در طول سال‌های تحصیلی، کتاب های درسی بخش بزرگی از مطالعه شما را تشکیل می دهند. به همین دلیل این مسأله که با چه روشی کتاب‌ها درسی را بخوانید بسیار مهم است. نکات زیر به شما کمک می‌کند تا کتاب‌ها درسی را بهتر بخوانید.
قبل از اینکه کتابی را بخوانید، از مطالب آن پیش نمایشی در ذهن تهیه کنید. اگر مستقیم و بدون پیش نمایش به سراغ کتاب بروید ممکن است کتاب خواندن برایتان کند پیش رود. برای ایجاد پیش نمایش تمام عنوان های فصل و زیرمجموعه ها را مرور کنید، به عکس‌ها و نمودار ها نگاه کنید و خلاصه فصل را بخوانید.
درحالی که به تصاویر و عنوان ها نگاه می کنید، در ذهنتان سؤال ایجاد کنید. مثلاً اگر عنوان، علل جنگ داخلی است، از خود بپرسید علل ریشه‌ای که منجر به جنگ داخلی شد چه بود؟
اینکار سبب می‌شود تا ذهنتان تشنه جواب باشد و وقتی آن را مطالعه کردید در ذهنتان ثبت می شود.
با صدای بلند درس خواندن نیز سبب درک و حفظ مطلب مورد نظر می شود. همچنین حالت خود را تغییر دهید مثلاً ایستاده بخوانید. برجسته سازی متن نیز از نکات بخاطر سپاری متن کتاب‌های درسی می باشد.
در حین مطالعه نکات مهم یا کلید هایی که به خاطرتان می‌رسد را در حاشیه کتاب بنویسید. این موارد را می‌توانید بعداً به دفترچه یادداشت خود منتقل کنید.
پرش در کتاب نیز به شما کمک می کند. مطالب را به ترتیب نخوانید. گاهی مثلاً ابتدا پایان فصل را بخوانید یا سر فصلی از وسط کتاب را بخوانید.
هر معلم و استادی به مطالب و سر فصل های خاصی بهای بیشتری می دهد. معمولاً استادان در هنگام تدریس به مطالب مورد نظرشان بیشتر تکیه می کنند. این به شما کمک می‌کند تا بدانید کجاها را بهتر بخوانید.
در مواقع خستگی از خواندن کتاب‌ها درسی پرهیز کنید.خواندن کتاب های درسی مستلزم توجه و آمادگی کامل می باشد. ما توصیه می کنیم  حدود 30 تا 45 دقیقه بخوانید و سپس اندکی 

مطالب مرتبط