رشته‌های بدون کنکور گروه علوم انسانی


در کنکور کارشناسی سال ۱۳۹۸ قبولی در برخی از رشته‌های تحصیلی صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی می‌باشد. ما در اینجا برای شما عنوان رشته‌هایی که تنها بر اساس سوابق تحصیلی هستند را جمع‌آوری کرده ایم.


رشته‌های صرفاً بر سوابق تحصیلی:

کاردانی علوم ورزشی(دانشگاه اردکان/روزانه و نوبت دوم)
زبان و ادبیات عربی(دانشگاه ایلام/نوبت دوم، دانشگاه کردستان/روزانه، دانشگاه کوثر/روزانه)
علوم قرآن و حدیث(دانشگاه ایلام/نوبت دوم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اصفهان/ نوبت دوم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم زاهدان/ نوبت دوم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم/ نوبت دوم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم کرمانشاه/ نوبت دوم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مراغه/ نوبت دوم،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم آمل/ نوبت دوم و روزانه، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد/ نوبت دوم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اصفهان/ نوبت دوم و روزانه، دانشگاه کوثر/روزانه، دانشگاه گیلان/نوبت دوم)
علوم ورزشی(دانشگاه ایلام/نوبت دوم، دانشگاه بیرجند/نوبت دوم،دانشگاه زابل/نوبت دوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان/نوبت دوم، دانشگاه گلستان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه گنبد/روزانه، دانشگاه لرستان-پلدختر/روزانه، دانشگاه ولی عصر-رفسنجان/روزانه، دانشگاه هرمزگان/نوبت دوم، دانشگاه فاطمیه نهاوند/روزانه و نوبت دوم،دانشگاه رازی کرمانشاه/نوبت دوم)
زبان و ادبیات ترکی آذری(دانشگاه تبریز/نوبت دوم)
فقه شافعی(دانشگاه تهران/روزانه)
حقوق(دانشگاه تهران محل تحصیل پردیس خودگردان کیش، دانشگاه زابل- پردیس خودگردان، دانشگاه شیراز/ مجازی)
جغرافیا (دانشگاه حکیم سبزواری/نوبت دوم، دانشگاه زابل- پردیس خودگردان، دانشگاه لرستان/روزانه، دانشگاه میبد/روزانه، دانشگاه فیروزآباد/ روزانه و نوبت دوم)
تاریخ و تمدن ملل اسلامی (دانشگاه زنجان/نوبت دوم، دانشگاه اسد آبادی/نوبت دوم)
ادیان و عرفان(دانشگاه سمنان/نوبت دوم، دانشگاه فروسی مشهد/ روزانه و نوبت دوم)
علم اطلاعات و دانش شناسی(دانشگاه سمنان ـ مهدی شهر/ نوبت دوم)
فقه و حقوق اسلامی(دانشگاه شهید باهنر کرمان/نوبت دوم)
اقتصاد(دانشگاه شهید باهنر کرمان/ نوبت دوم، دانشگاه سروان/روزانه و نوبت دوم)
گردشگری(دانشگاه شیراز/مجازی)
مدیریت صنعتی(دانشگاه لرستان-الشتر/روزانه)
مردم شناسی(دانشگاه مازندران-بابلسر/نوبت دوم)
باستان شناسی (دانشگاه مازندران-بابلسر/نوبت دوم، دانشگاه گناباد/روزانه و نوبت دوم)
زبان‌شناسی (دانشگاه ولی عصر-رفسنجان/نوبت دوم، دانشگاه گناباد/روزانه و نوبت دوم)
فلسفه و کلام شناسی(دانشگاه ولی عصر-رفسنجان/نوبت دوم)
معارف اسلامی(موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم/ مجازی)
معارف اسلامی و اخلاق(موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم/ مجازی)
معارف اسلامی و ادیان(موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم/ مجازی)
معارف اسلامی و تاریخ(موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم/ مجازی)
معارف اسلامی و علوم قرآنی(موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم/ مجازی)
معارف اسلامی و علوم تربیتی(موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم/ مجازی)
معارف اسلامی و کلام(موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم/ مجازی)
مشاوره(دانشگاه رازی کرمانشاه/نوبت دوم)

نکته: ممکن است رشته ای در دانشگاهی بر اساس نتایج کنکور و در دانشگاه دیگر بر اساس سوابق تحصیلی باشد. پس دقت کنید!مطالب مرتبط