رشته‌های بدون کنکور گروه ریاضی و فیزیک بخش چهارم


لیست رشته‌هایی که در اینجا برای شما تهیه کرده‌ایم بر طبق آخرین دفترچه کنکور سراسری سال 98 می‌باشد که در آن برخی از عناوین دروس صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی می‌باشد و دیگر رتبه کنکور داوطلب مطرح نیست.

رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی:

 • کاردانی تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی (دانشگاه ایلام-دهلران/روزانه و نوبت دوم)
 • کاردانی فنی معدن (دانشگاه بیرجند-نهبدان/روزانه)
 • کاردان فنی برق  (دانشگاه بیرجند-فردوس/روزانه)
 • کاردان فنی عمران(دانشگاه تبریزـ مرند/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه تربت حیدریه/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم)
 • کاردان فنی خط و ابنیه(دانشگاه تبریزـ میانه/روزانه و نوبت دوم)
 • کاردان فنی صنایع(دانشگاه تبریزـ میانه/روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه سیستان بلوچستان- خاش/نوبت دوم)
 • کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات (دانشگاه تربت حیدریه/ روزانه و نوبت دوم)
 • کاردانی معماری (دانشگاه تربت حیدریه/ روزانه و نوبت دوم، مجتمع آموزش عالی زرند/روزانه و نوبت دوم)
 • کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی (دانشگاه تربت حیدریه/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه محقق اردبیلی ـ مشکین شهر/روزانه، دانشکده کشاورزی شیروان /روزانه)
 • کاردانی شیمی(دانشگاه گنبد/ روزانه)
 • کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری(دانشگاه محقق اردبیلی ـ مشکین شهر/روزانه، دانشکده کشاورزی شیروان /روزانه)
 • کاردانی فنی جوشکاری(دانشگاه یاسوج ـ گچساران/روزانه و نوبت دوم، مجتمع آموزش بم/روزانه و نوبت دوم)
 • اقتصاد کشاورزی(دانشگاه اردکان/روزانه و نوبت دوم،دانشگاه تربت حیدریه/ روزانه و نوبت دوم،دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهید باهنر/نوبت دوم)
 • کاردانی علوم ورزشی(دانشگاه اردکان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه جیرفت/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ورامین/ روزانه،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه و نوبت دوم)
 • کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر (دانشکده کشاورزی شیروان /روزانه)
 • کاردانی هتلداری(مجتمع آموزش بم/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه آیت الله بروجردی/روزانه، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل/روزانه ونوبت دوم)
 • کاردانی گردشگری(مجتمع آموزش بم/روزانه و نوبت دوم)
 • اقتصاد(دانشگاه شهید باهنر- بافت/نوبت دوم)
 • زمین شناسی(دانشگاه ارومیه/روزانه، دانشگاه بوعلی سینا/روزانه، دانشگاه بیرجند/روزانه، دانشگاه بین‌المللی قزوین/ روزانه، دانشگاه تبریز/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه دامغان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زنجان/روزانه و نوبت دوم،  دانشگاه سیستان بلوچستان/روزانه، دانشگاه شهید باهنر/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهید چمران/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه صنعتی شاهرود/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/روزانه، دانشگاه گلستان/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه لرستان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه محقق اردبیلی/روزانه، دانشگاه ولایت/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه هرمزگان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه یزد/روزانه)
 • ترویج و آموزش کشاورزی پایدار‌(دانشگاه بوعلی سینا/روزانه، دانشگاه تهران ـ کرج/ روزانه، دانشگاه جیرفت/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زنجان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه رازی/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شیراز/ روزانه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ورامین/ روزانه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/ روزانه و نوبت دوم، مجتمع آموزش فاطمیه نهاوند/روزانه و نوبت دوم)
 • فیزیک مهندسی(دانشگاه دامغان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه سلمان فارسی/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه سمنان/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه صنعتی شاهرود/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه ولی عصر/روزانه و نوبت دوم، مجتمع آموزش فاطمیه نهاوند/روزانه و نوبت دوم)
 • اقیانوس شناسی(دانشگاه چابهار/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه مازندران/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه هرمزگان/روزانه و نوبت دوم)
 • شیمی کاربردی (دانشگاه بیرجند/نوبت دوم، دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی/نوبت دوم ،دانشگاه چابهار/ روزانه و نوبت دوم، دانشگاه زابل/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه شهید باهنر/نوبت دوم، دانشگاه کوثر/روزانه، دانشگاه ملایر/نوبت دوم، دانشگاه ولی عصر/نوبت دوم)
 • مشاوره(دانشگاه رازی/ نوبت دوم، مجتمع آموزش فاطمیه نهاوند/روزانه و نوبت دوم)
 • جغرافیا(دانشگاه زابل/پردیس خودگردان،دانشگاه لرستان ـ‌ الشتر/روزانه، دانشگاه میبد/روزانه )
 • مدیریت صنعتی(دانشگاه لرستان ـ‌ الشتر/روزانه)
 • تاریخ و تمدن ملل اسلامی(دانشگاه زنجان/نوبت دوم، دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی/نوبت دوم)
 • زبان و ادبیات عربی(دانشگاه ایلام/نوبت دوم، دانشگاه کردستان-سنندج/نوبت دوم، دانشگاه کوثر/روزانه )
 • ادیان و عرفان(دانشگاه سمنان/نوبت دوم، دانشگاه فردوسی مشهد/ روزانه و نوبت دوم)
 • علم اطلاعات و دانش شناسی(دانشگاه سمنان- مهدی شهر/نوبت دوم)
 • حقوق(دانشگاه تهران ـ پردیس کیش/ روزانه، دانشگاه زابل/پردیس خودگردان، دانشگاه شیراز/ مجازی)
 • فقه و حقوق اسلامی(دانشگاه شهید باهنر/نوبت دوم)
 • گردشگری(دانشگاه شیراز/ مجازی)
 • علوم قرآن و حدیث( دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ـ اصفهان/نوبت دوم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ـ زاهدان/ نوبت دوم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ـ قم/  نوبت دوم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ـ کرمانشاه/  نوبت دوم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ـ مراغه/  نوبت دوم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ـ میبد/  نوبت دوم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ـ آمل/روزانه و نوبت دوم، دانشگاه کوثر/روزانه)
 • مدیریت بازرگانی(دانشگاه لرستان ـ‌ الشتر/نوبت دوم)
 • فلسفه و کلام انسانی(دانشگاه ولی عصر/روزانه و نوبت دوم)
 • هتلداری(مجتمع آموزش بم/روزانه و نوبت دوم)


مطالب مرتبط