درصد پاسخگویی کنکور 97 و میانگین نمرات نفرات برتر


در کنکور دانستن درصد پاسخگویی داوطلبان و  نمرات برتر افراد برتر می تواند در کیفیت و هدفمند کردن مطالعه شما تاثیر بگذارد.درصد پاسخگویی داوطلبان به سوالات کنکور 97 و میانگین نمرات 1000 نفر برتر کنکور رشته های مختلف در اینجا جمع آوری شده است. 

گروه آزمایشی هنر:

گروه آزمایشی علوم انسانی:گروه ازمایشی زبان خارجی:


گروه آزمایشی ریاضی و فنی:


گروه آزمایشی علوم تجربی:مطالب مرتبط