تکنیک های یادگیری زبان انگلیسی


زبان انگلیسی یکی از دروس بسیار فرار می‌باشد که اکثر افراد در یادگیری آن با مشکل موجه می شوند. تکنیک های زیر به شما کمک می‌کند تا راحت‌تر زبان را بیاموزید.
۱ـ خود را در محیطی که به انگلیسی صحبت می‌کنند، قرار دهید. این تکنیک بسیار مؤثر می باشد.
۲ـخواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن تمرینات چهاگانه بسیار مؤثر را از یاد نبرید.
۳ـ از کلمات جدید یک دفترچه یادداشت تهیه کنید و سعی کنید در صحبت خود از آن‌ها استفاده کنید.
۴ـ به وب سایت‌های انگلیسی زبان مراجعه کنید و دروس را از آنجا مطالعه کنید.
۵ـ به ساعت بدنتان توجه کنید. اگر صبح ها گیرایی کمتری دارید، عصر مطالعه کنید.
۶ـ برای اینکه بهتر بخاطر بسپارید، سعی کنید برای خود مثال بزنید.
۷ـ فقط برای آزمون زبان نخوانید. به کاربرد زبان در زندگی فک کنید.
۸ـ نحوه مطالعه صحیح را یاد بگیرید. نحوه یادگیری صحیح در مطالعه بسیار مؤثر است.
۹ـ مدام دروس و لغات را مرور کنید. زبان به مرور فراوان نیاز دارد.
۱۰ـ بیش از 30 دقیقه یک‌سره زبان مطالعه نکنید. ۳۰ دقیقه مطالعه کرده و سپس اندکی استراحت کنید.
۱۱ـ فیلم‌هایی با زبان انگلیسی مشاهده کنید.
۱۲ـ رمان به زبان انگلیسی بخوانید. مطمئن باشید که از پس آن بر می آیید.
۱۳ـ از کتاب‌های کودکان استفاده کنید. کلمات موجود در کتاب‌های کودکان ساده‌تر می باشد.
۱۴ـ اگر معنای کلمه‌ای را در جمله متوجه نمی شوید، سعی کنید از باقی کلمات موجود در جمله استفاده کنید.
۱۵ـ وقتی کلمه‌ای را یاد می گیرید، سعی کنید به تمام اشکال آن فک کنید مثل صفت، قید، فعل و…
۱۶ـ با خودتان انگلیسی صحبت کنید.
۱۷ـ همانگونه که نمی‌توانید رانندگی را از کتاب یاد بگیرید، زبان را نیز نمی‌توانید تنها با خواندن بیاموزید.
۱۸ـ  با یک فردی که انگلیسی زبان است یا انگلیسی را بلد است در شبکه‌های اجتماعی صحبت کنید.
۱۹ـ  آهنگ‌های انگلیسی و رادیو انگلیسی گوش دهید.
۲۰ـ اگر نتیج دلخواهتان را کسب نمی کنید، نا امید نشوید. شما فقط شیوه درست را پیدا نکردید.
۲۱ـ انگلیسی لهجه های زیادی دارد. پس نگران لهجه خود نباشید.
۲۲ـ از فلش کارت ها برای یادگیری انگلیسی استفاده کنید.
۲۳ـ یادگیری افعال نامنظم انگلیسی تنها از راه تمرین امکان‌پذیر است.

مطالب مرتبط