تکنیک هایی برای هدایت یک تیم موفق


مردم از افراد موفق مثبت الگو می‌گیرند. به عنوان مثال  خیلی از افراد از الگوهای رفتاری مادر ترزا الگو گرفته‌اند در صورتی که بسیاری از افراد دیگر را به یاد هم ندارند.
نحوه مدیریت بسیار گسترده می‌باشد. حتی برای استخدام نیز از روش گوناگونی استفاده می کنند.  وقتی یک فرد در یک تیم باشد اگر مدیر خود را به چشم یک الگو ببیند سعی می‌کند خلاق باشد و تمام تلاشش را انجام می‌دهد. در غیر این صورت حداقل ساعت کاری را گذرانده و حداقل وظایف خود را انجام می دهد.
در اینجا راه‌هایی وجود داد که می‌توان انگیزه کارکنان را با آن افزایش داد. 

۱ـ صداقت

بدون شک هرچه صادق تر و شفاف‌تر برخورد کنید اعتماد بیشتری را جلب می کنید. اعتماد پایه و اساس هر رابطه‌ای می باشد. اگر اعتماد کارکنان خود را داشته باشید، در زمان هایی به مشکل خوردید نیز می‌توانید روی آن‌ها حساب کنید.

۲ـ شنوه خوبی باشید

سعی کنید یک شنوه خوب برای تیم باشید.هنگام گوش دادن تمام حواستان را به گوینده اختصاص دهید. نگذارید احساس کنند که به گفته هایشان توجهی نمی شود. 

۳ـ دوست باشید

سعی کنید با تیم خود مانند دوستانتان برخورد کنید. جوری به دوستانتان کمک می‌کنید و از آن‌ها کمک می‌خواهید با کارکنان نیز رفتار کنید.

۴ـ قدردانی

از تعارف و ستایش دروغین پرهیز کنید اما از زحمات و تلاش‌های تیم خود تشکر و قدردانی کنید.

۵ـ حضر داشته باشید

اگر شما اغلب دور از محیط تیم باشید نمی‌توانید دغدغه۷ مشکلات و نگرانی آن‌ها را پیدا کنید. سعی کنید حتی اگر شده گاهی در کنار تیم قدم بزنید و محیط کار را مشاهده کنید.

۶ـ اخلاق کاری

اخلاق کاری که از کارکنان خود انتظار دارید در خود تقویت کنید. نظم، دقت، نواووری و … را در خود تقویت کنید. کارکنان با مشاهده اخلاق کاری شما رفتار معقولانه تری خواهند داشت.

۷ـ لباس یکسان

طوری که دوست دارید کارکنان لباس بپوشند، لباس بپوشید. سطح حرفه‌ای تیم شما را خودتان تعیین می کنید. خودتان را از تیم جدا نکنید.

۸ـ زبان بی رحمانه

هرگز برای صحبت کردن با کارکنان از زبان بی رحمانه و تحقیر آمیز استفاده نکنید. زیرا اینکار باعث کاهش سطح رضایتمندی تیم شده و در نتیجه سبب کاهش دریافت نتیجه مطلوب می گردد.
به همه احترم بگذارید و شان و منزلت همه را در نظر بگیرید.

۹ـ بپرسید چگونه میتوانم کمک کنم؟

این جمله بیانگر توجه شما به تیم است و متوجه می‌شوند که به نیاز های آنان توجه می کنید. از طرفی با رفع نیاز های انان شما نیز به نتیجه مطالب و هدفتان نزدیک‌تر می شوید.

۱۰ـ خوش بینی

شما باید دیدی مثبت به همه چیز داشته باشید و به عنوان یک مدیر آمادگی پذیرش شکست و مقابه با آن را داشته باشید. یادتان نرود که شما الگو تیم محسوب می‌شوید پس در سخت ترین شرایط نیز باید نگرش مثبت خود را حفظ کنید.هنگامی که کارکنان یک رهبر خوش بین را می بینند، کسی که می گوید: "این ممکن است سخت باشد، اما ما می توانیم آن را انجام دهیم"، تلاش بیشتری می کنند.

۱۱ـ چشم انداز باشید

شما باید یک هدف داشته باشید و آن را به روشنی بیان کنید. اگر هدف را برای تیم به طور مشخص و واضح بیان نکنید، ممکن است کارهایی که انجام می‌دهند دقیقاً در راستای هدف شما نباشد. به بیان دیگر آن‌ها کاری را انجام می‌دهند که ناشی از برداشتی است که از هدفتان دارند.

۱۲ـ انجام کارهای سخت

کارهای سخت را در ابتدا انجام دهید. به تیمتان این شجاعت را بدهید که کارهای سخت را در ابتدا به انجام برسانند.


مطالب مرتبط