بودجه بندی کنکور کارشناسی ارشد عمران 97


در کنکور کارشناسی ارشد عمران در سال 97 با آزمونی متفوات تر از سال‌های قبل روبرو شدیم.
آزمون کارشناسی ارشد عمران شامل دروسی چون زبان انگلیسی، ریاضی، مقاومت مصالح، تحیلیل سازه، مکانیک خاک و پی، مکانیک سیالات و هیدرولیک، راه سازی، روسازی، سازه های فولادی و سازه های بتنی می باشد.

سؤالات زبان انگلیسی کنکور ارشد عمران 97:

می‌توان گفت سطح لغات کنکور ارشد 97 مشابه سطح کنکور 96 می‌باشد و نه سخت بود و نه آسان اما گرامر این سال بسیار سخت و سنگین بود. لغات تخصصی کنکور ارشد عمران 97 می‌توان گفت ساده و قابل درک بود. همچنین بخش ریدینگ نیز از سطح متوسطی برخوردار بود و در آن از تست های  short text استفاده شده بود.
به طور کلی می‌توان گفت زبان انگلیسی 97 از سطح متوسطی برخوردار بود.

سؤالات ریاضی کنکور ارشد عمران 97:

سطح سؤالات ریاضی 97 از سطح متوسطی برخوردار بوده و هم سؤالات سخت و هم سؤالات آسان را در بر می‌گرفت اما نسبت به 96 سخت تر بود.

سؤالات تحلیل سازه کنکور ارشد عمران 97:

تحلیل سازه نیز نسبت به کنکور 96 سطح سخت تر و مفهومی تری داشت. از این رو سطح پاس دهی به این درس نیز کاهش شدیدی داشت.

سؤالات مقاومت مصالح کنکور ارشد عمران 97:

سؤالات مقاومت مصالح از سطح دشوراری برخودار بود به گونه‌ای نیاز به دانستن مباحثی از فولاد و حفظ رابطه فون داشت. همچنین محاسبات طولانی را در بر می گرفت. متأسفانه حتی یکی از سؤالات این بخش غلط بود.

سؤالات مکانیک خاک و پی کنکور ارشد عمران 97:

مکانیک خاک دارای سطحی متوسط بود. مثلاً سؤال مربوط به روابط وزنی حجمی اندکی سخت تر از سال قبل اما سؤال نام گذاری آن راحت بود. مباحث مربوط یه نشست تحکیم تقریباً سؤالات ساده‌ای بودند و تنها در بخش نشست آنی احتیاج به حفظ فرمول داشت.
مباحث مربوط به مقاومت برشی خاک از سری سؤالات راحت کنکور عمران 97 را در بر می گرفت. همچنین از فصل 4 پی نیز سؤال آمده بود.
می‌توان گفت سطح سؤالات مکانیک خاک و پی از سطح متوسطی برخوردار بود.

سؤالات سازه های فولادی کنکور ارشد عمران 97:

سازه های فولادی نیز جزو دروس سخت و وقت گیر کنکور 97 بود. تقریباً از تمامی مباحث سؤال مطرح شده بود و اکثراً با محاسبات طولانی همراه بودند.

سؤالات سازه های بتنی کنکور ارشد عمران 97:

سطح سؤالات این بخش نسبت سال‌های قبل راحتر بود اما به صورت ناعادلانه تقسیم شده بود. به گونه‌ای فصل برش 7ـ5 تست از آن مطرح شده بود.

سؤالات  راه سازی و روسازی کنکور ارشد عمران 97:

سؤالات درس راه سازی کنکور 97 از سبک جدیدی برخوردار بود و از مباحثی چون ترافیک که سال‌ها از آن سؤال طرح نشده بود، سؤال مطرح شده بود. بنابراین می‌توان گفت سطح سؤالات سخت نبود اما متفاوت تر از سال‌های قبل بود.
سؤالات درس روسازی می‌توان گفت بسیار راحت بود، به گونه‌ای که اگر تست سال‌های قبل را مطالعه می‌کردید به راحتی می توانستید به ۴ تست پاسخ دهید.


مطالب مرتبط