امتحان چگونه به تقویت حافظه کمک می‌کند ؟


کلمه امتحان به به اندازه کافی برای دانشجویان دلهره‌ آور می‌باشد اما تاکنون به فواید امتحان برای حافظه دقت کرده اید؟
تحقیقات بیانگر تأثیر آزمون ها در بازیابی اطلاعات و بهبود حافظه بسیار مؤثر باشند.
امتحان ها اغلب به عنوان هدف مطالعه برگزیده می شوند. در‌واقع از امتحان استفاده می‌کنند تا متوجه شوند چقدر می دانیم. این در صورتی است که روانشناسان معتقدند آزمون ها می‌توانند به بهبود حافظه بلند مدت کمک کنند. امتحان ها به یادگیری واژه‌ها و کلمات بسیار کمک می کنند.
دانش آموزان یا دانشجویان ممکن است رویکرد متفاوتی نسبت به امتحان داشته باشند. این رویکرد ها می‌تواند به صورت زیر باشد:
مطالعه، مطالعه، مطالعه، آزمون

مطالعه، آزمون، مطالعه، آزمون

این درصورتی است که رویکرد محققان به صورت زیر می باشد:

مطالعه، آزمون، آزمون، آزمون

بنابراین می‌توان گفت مطالعه یک روش مؤثر برای ساختن اطلاعات می باشد. محققان بسیاری در این زمینه که آن را تأثیر تست می نامند به تحقیق پرداخته اند.
دو روانشناس آمریکایی، جف کارپیکه و هنری رودیگر، یک آزمایش را در یک گروه از دانش آموزان کالج انجام دادند تا اثرات آزمون را بر حافظه و یادگیری زبان بررسی کنند. از آنها از دانشجویان خواسته بودند تا به روش های مختلف برای آزمون آماده شوند. مثلاً از آن‌ها خواسته بودند چیزی را که نمی‌دانند حذف کنند و فقط خود را برای پاسخ‌های درست آماده کنند. نتایج بعد از امتحان جالب بود . حدود 35٪ زمان امتحان مطالب را به یاد آورده بودند و 80٪ پس از امتحان تمام کلمات را به یاد می آورند.
در مطالعه دیگری در سال 2014 انجام شد در یک دوره از دانش آموزان خواسته شد اطاعاتی را که روی صفحه نمایش مشاهده می‌کنند را در 15 ثانیه مطالعه کنند. در پایان دوره یادگیری از نمی از دانش آموزان خواستند آنچه را مطالعه کردند بیان کنند و از نیمی دیگر امتحان گرفته شد.
این امتحان سه بار در فواصل زمانی 18 روز بعد و 5 هفته بعد تکرار شد.
شرکت کنندگانی که تحت آزمون قرار گرفتند بیش از دیگران مطالب را در خاطر داشتند.

چگونه با امتحان یاد بگیریم؟

اگر تست در بهبود توانایی حافظه ما مؤثر است پس باید بیشتر به آن توجه کنیم. اکثر افراد شاید به دنبال روش‌های بهتر یادگیری بروند اما کمتر کسی به آزمون ها برای یادگیری توجه می کند. مغز همیشه به دنبال راحت ترین راه یادگیری است و کمتر به سراغ امتحان می رود.
مردم در معرض کمبود آگاهی و یادگیری هستند و ما به دنبال راهی برای یادگیری آنان. تام استفورد روانشناس نیز با عنوان نقاط کوری روانی نیز به این مطلب اشاره کرده است.
اکنون ما سوء تفاهم ناشی از امتحان را برای شما روشن کردیم و متوجه شدیم که آزمون ها چقدر می‌توانند روی یادگیری ما مؤثر باشند.


مطالب مرتبط