افزایش مهارت های آموزشی مدرن


آموزش مدرن یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح می باشد.آیا شما از مهارت های آموزشی مدرن استفاده می کنید؟
مهارت های لازم برای تبدیل شدن به یک معلم بزرگ اکنون تغییر کرده است؛ مدرسان مدرن باید در بسیاری از مجموعه مهارت های جدید که برای پیشینیان ناشناخته بود، مهارت کسب کنند.

مهارت های آموزشی سنتی:

این مهارت ها جدید نیستند اما داشتن آن ها برای هر فردی که تدریس می‌کند واجب می باشد. 

۱ـ تعهد: یکی از مهم‌ترین اصول تدریس، تعهد می باشد. معلمان باید نسبت به کار و آموزش شاگردان خود متعهد باشند. تدریس یک مسئولیت بزرگ است و معلمین

باید نسبت به این مسأله و اینکه چه تأثیر مهمی می‌توانند بر آینده شاگردان خود داشته باشند، واقف باشند.

۲ـ آمادگی: خلق و خوی شما باید با یک معلم تطابق داشته باشد. یک معلم باید با اخلاق درسی و اصول اخلاقی ویژه آن آشنا باشد.

۳ـ برنامه ریزی: برنامه‌ریزی برای پیشرفت در یک دوره از واجبات می باشد. یک معلم باید به طور کامل بداند که در چه روزی چه کاری انجام دهد. دانش اموزان

دلسرد می‌شوند اگر معلم نظم نداشته باشد و طبق برنامه پیش نرود.

۴ـ صبر: در یک جامعه افراد گوناگون با فرهنگ‌ها و تعصبات گوناگونی وجود دارد. یک معلم باید صبور باشد و با همه به طور مساوی رفتار کند.شما نباید دیدگاه خود را بر

دانش اموزان تحمیل کنید، بلکه باید با آنان همراهی کنید تا بتوانند نظرات خود را بیان کنند.

۵ـ قصه گویی: یکی از بهترین روش های آموزش و انتقال ایده ها از طریق داستان است. ترکیب تدریس به همراه داستان یک تکنیک فوق‌العاده یادگیری می باشد.

داستان گویی سبب می‌شود تا توجه دانش اموزان تماماً به معلم جلب شود و بهتر یاد بگیرند.

۶ـ گفتگو: در هنگام تدریس با دانش آموزان بحث و گفتگو کنید. معلمان باید به نظرات و پاسخ‌های دانش اموزان با دقت گوش دهند و از دیگران بخواهند نظرات خود را

بیان کنند. اگر جواب سؤالی را نمی‌دانید با دانش اموز را گیج نکنید، بگویید در جلسه بعد نظر قطعی ام را بیان می کنم.

مهارت های آموزشی مدرن:

این مهارت ها در کنار مهارت های سنتی سبب بهبود کیفیت تدریس می شود.

۱ـ مهارت دیجیتال: یک معلم مدرن باید کار با انواع دستگاه‌های دیجیتال پیرامون تدریس را بلد باشد.

۲ـ علاقه به فناوری: معلمین مدرن باید همواره در پی کشف فناوری های جدید باشند و دانش آموزان را نیز تشویق کنند. معلم باید همواره پیشگام باشد.

۳ـ اجتماعی: معلم باید در کلاس فضای بازی ایجاد کند تا دانش اموزان به راحتی بتوانند سؤالات خود را بپرسند. معلم حتی باید در شبکه‌های اجتماعی کنار دانش اموزان خود باشد.

۴ـ جستجو: شما برای اینکه یک معلم فوق‌العاده باشید باید در مورد همه چیز کنجکاو باشید. شما باید همواره به دنبال اطلاعات جدید باشد تا بتوانید دانش آموزان خود را بحث‌ها درگیر کنید.


مطالب مرتبط