آیا نرم‌افزار های آموزشی به تحصیل کمک می‌کنند؟


هر روز تکنولوژی رو به پیشرفت می باشد. در این بین نرم‌افزار های آموزشی نیز روز به روز پیشرفته تر می شوند. حال سؤال این است آیا استفاده از این نرم‌افزار ها برای دانش آموزان مفید است؟ در ادامه برخی از دلایلی که بیانگر فواید نرم افزار های آموزشی می باشد را عنوان می کنیم.
انگیزه:
کودکان دوست دارند از برنامه های آموزشی استفاده کنند. اپلیکیشن ها آنها را تحریک کرده و سبب سرگرمی انان می شود. دانش اموزان به سختی به حرف‌های معلم توجه می‌کنند اما زمانی که معلم پیشنهاد استفاده از کامپیوتر را می‌دهد کمتر دانش آموزی مخالفت می کند. 
آمادگی بهتر برای آینده:
تقریبا در هر حرفه، شما نیاز به استفاده از کامپیوتر دارید. با استفاده از برنامه های آموزشی کودکان را برای استفاده از فناوری آماده می کنید.
یادگیری فردی:
 بچه ها به روش های مختلف یادمی گیرند. برخی به صورت بصری بیشتر یاد می‌گیرند و برخی ممکن است با شنیدن بهتر درک کنند. اپلیکیشن ها می توانند به روش های مختلف به دانش آموز کمک کنند. علاوه بر این، کودکان می توانند سرعت یادگیری خود را افزایش داده و و با معلم همراه باشند. داشتن فرصت برای یادگیری بدون تأثیر مستقیم معلم، دانش آموزان را تشویق می کند تا بدون وابستگی به کسی مطالعه کنند.
رفع موانع آموزش:
فناوری ممکن است برای کودکان دارای معلولیت که نمی توانند در یک محیط کلاس حضور یابند، راهی برای یادگیری باز کند.به عنوان مثال، برنامه هایی وجود دارد که به کودکان مبتلا به نارساخوانی برای خواندن ، یادگیری و  توسعه مهارت های اجتماعی کمک می کند. 
کمک به عملکرد علمی:
اگر چه تحقیقات محدودی در این زمینه وجود دارد، اما شواهد بیانگر کمک‌های برنامه های آموزشی به کودکان است.  هاتون میفلین طی  مطالعه ای برای اثربخشی استفاده از یک نرم افزار برای کمک به یادگیری جبر در مدارس متوسطه انجام داد. او دریافت 20 درصد دانش آموزان  با استفاده از نرم افزار ی مهارت های بیشتری در جبر کسب کردند. 
کمک به معلم و دانش اموز:
اپلیکیشن ها به معلم می‌تواند کمک کند تا پیشرفت دانش آموز را بررسی کند. هچنین معلم با اپلیکیشن های آموزشی می‌تواند شیوه نوینی از تدریس را ارائه دهد. از طرفی دانش آموز نیز برای ارائه مطلب یا گزارش نیاز به کاغذ و نوشتن ندارد و این مسأله سبب شوق بیشتر وی برای تحصیل می شود.


مطالب مرتبط